فیلم +اعتصاب کارکنان شرکت آتبین مقابل اداره کار استان البرز با بستن خیابان

 تجمع-تظاهرات-03.jpg
Advertisements