فیلم+شلیک آتش به اختیاران خامنه ای در تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه

 unnamed.jpg
Advertisements